Solutions
医院
`
    医院自助终端机功能:
    ▪ 注册
    ▪ 登记
    ▪ 发卡
    ▪ 自助付款
    ▪ 报告打印
    ▪ 服务清单打印
    ▪ 医生信息查询
    ▪ 公共消息展示
     医院收益:
    ▪ 减少成本
    ▪ 减少病人等待时间
    ▪ 减少出错几率
    ▪ 付款方式更简单
    ▪ 减少客户困惑